İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünden Duyuru

23.06.2015 14:20:05   |   kez okundu

Hastalık hayvanın vücudunda oluşan yara gözeneklerine konan sinekler vasıtasıyla bulaşmaktadır. Bu hastalık viral bir hastalık olup, hastalıktan korunmak için aşı tedavisi uygulanmaktadır. Bu dönemde hem hayvandaki seconder enfeksiyonları önlemek hem de immun sisteme takviye yapmak amacıyla koruyucu tedavi olan vitamin ve antibiyotik uygulaması yapılabilmektedir. Aşılı hayvanlarda yoğun ilaç tedavisi sonucunda 10. Günden itibaren iyileşme gözlenebilmektedir. Aşısız hayvanlarda hastalık genellikle ölümle seyretmektedir. Hastalıktan korunmak için aşı uygulaması yanında sinek ( vektör ) mücadelesi önem arz etmektedir. Büyükbaş hayvanlarda bu bakımdan dış parazit tedavisinin de önemi büyüktür. Ülkemizde Sığırların Nodüler Ekzantemi aşısı henüz üretilmemekle birlikte, hastalık koyun – keçi çiçeği hastalığının da etkeni olan poxviridae ailesinden olduğundan ve söz konusu virüsler arasında çapraz koruma bulunduğundan, hali hazırda ülkemizde var olan koyun –keçi çiçeği aşısı ile büyükbaş hayvanlar aşılanarak hastalıkla mücadele edilmektedir. İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü hastalığa karşı gerekli tüm önlemleri almış. hastalıkla mücadele edilmediğinde yüksek verim ve ekonomik kayıpların meydana geleceği konusunda bilgilendirme çalışmaları devam etmektedir.